Wywołanie filmów

Wywołanie filmu w procesie C-41

Typ filmu

Cena

135, 120

7,00

APS, 110

10,00

Więcej informacji o procesie C-41

(W bloku "Usługi przez internet" można zamówić wywołanie filmu z wysyłką)

* Domyślnie po wywołaniu film 135 zostaje pocięty i zafoliowany. Ale nasz klient może zamówić inne zapakowanie.

Wywołanie filmu czarno-białe

Typ filmu

Cena

135, 120

12,00

Więcej informacji o wywołaniu B&W