Wywołanie filmów

Wywołanie filmu w procesie C-41

Typ filmu

Cena

135

7,00

120, 110, APS

10,00

Forsowne
(w koreksie)

21,00

Więcej informacji o procesie C-41

Wywołanie filmu czarno-białego

Typ filmu

Cena

135, 120

12,00

Forsowne

17,00

Więcej informacji o wywołaniu B&W

* Domyślnie po wywołaniu film 135 zostaje pocięty i zafoliowany, ale nasz klient może zamówić inne zapakowanie.