Zdjęcia do dokumentów.

  • Robimy kilka ujęć i wybieramy najlepsze.
  • Zdjęcia są z umiarem retuszowane
    (także ekspresowe).

Promocja na zdjęcia 3,5x4,5

4 szt dodajemy gratis!

Zdjęcia biometryczne (3,5x4,5)
do: dowodu, paszportu, prawa jazdy, wizy, karty pobytu

Zdjęcia klasyczne (3,5x4,5)
do legitymacji, karty miejskiej

4+4 gratis
(24 godz.)

30,00

4+4 gratis
(10 min.)

35,00

8 szt dodatkowych

10,00 zł

Zdjęcia do dyplomu (4,5x6,5)

Zdjęcia do wizy (4x5) (5x5)

4 szt (24 godz.)

35,00 zł

4 szt (10 min.)

40,00 zł

 4 szt dodatkowe

10,00 zł

Plik zdjęcia

5,00 zł

Nagranie na płytę CD

2,00 zł

Wysłanie na e-mail

2,00 zł