Proces C-41 (Informacje techniczne)

Proces C-41 jest przewidziany do wywołania (tzn ujawnienia) obrazu na filmach negatywowych: barwnych i niektórych czarno białych. Wykonuje się go w specjalnych procesorach filmowych (maszynach), w których zależnie od zaawansowania: temperatura, regeneracja kąpieli, czas procesu i intensywność mieszania roztworów chemicznych są kontrolowane elektronicznie.

Zasadnicze etapy tego procesu:
1. Wywołanie (barwne)
2. Odbielenie
3. Utrwalenie
4. Wypłukanie i stabilizacja
5. Wysuszenie

(W niektórych procesorach etapy odbielenia i utrwalenia są częściowo łączone)

Zaletą procesu jest powtarzalność wyników. Proces jest jeden do wszystkich czułości filmu i produktów różnych marek.

W dobrych laboratoriach systematycznie wywołuje się specjalne odcinki testowe (stripy), które następnie mierzy się densytometrem aby sprawdzić a w razie potrzeby skorygować aktywność lub ciężar właściwy poszczególnych kąpieli chemicznych. Pomiarowi poddaje się w ten sposób aktywność wywoływacza, odbielacza i utrwalacza. Prawidłowo przebiegający proces C-41 daje powtarzalne i ściśle określone gęstości optyczne (zaczernienie lub zabarwienie) na czterech poziomach, tj: obszary nienaświetlone (Min), niska gęstość optyczna (LD), wysoka gęstość optyczna (HD) i całkowite naświetlenie (Max). Ocenie poddaje się również aktywność odbielacza przez obejrzenie pola żółtego (naświetlanego światłem niebieskim).

Kontrolowanie stanu procesu to dość kosztowne rozwiązanie. Pakiet zawiera zwykle 50 odcinków testowych bardzo precyzyjnie naświetlonych i jeden odcinek referencyjny (wzorcowy) już wywołany i odpowiednio opisany.

Dbanie o odpowiedni stan kąpieli chemicznych ma znaczenie zwłaszcza obecnie, gdy dziennie w procesorach wywołuje się coraz mniejszą liczbę filmów. Szczególnie wywoływacz wymaga większej regeneracji.

Zobacz ceny