Laminowanie dokumentów i innych materiałów.

Format

Cena

A-8 (5x8)

1,50

A-7 (8x11)

2,00

A-6 (10x15)

2,50

A-5 (15x21)

3,00

A-4 (21x30)

5,00

A-3 (30x42)

9,00