Skanowanie dokumentów (Archiwizacja).

W najbardziej popularnym formacie *.pdf

Format A-4

Cena

Pojedyncze

1,00

Ponad 10 str

0,50

Format A-3

Cena

Pojedyncze

2,00

Ponad 10 str

1,00

Skanowanie fotografii wymaga lepszych parametrów i wykonuje się inną metodą.

Zobacz stronę: skanowanie zdjęć.