Przegrywanie kaset VHS

na DVD lub pendriv.

System PAL
(Europejski)

Pierwsze 60 min

18,00

Kolejna minuta

0,30

System NTSC
(Amerykański)

Pierwsze 60 min

21,00

Kolejna minuta

0,35