Reprodukcje (Zdjęcie ze zdjęcia).Format

Pierwsza szt

Kolejna odbitka

Plik z reprodukcji

10x15

4,00

0,72

1,00

13x18

5,00

1,00

1,00

15x21

6,00

1,50

1,50

20x30

12,00

4,00

4,00

30x40

24,00

12,00

12,00

30x45

27,00

13,50

13,50

40x60

48,00

24,00

24,00Usuwanie zniszczeń (rozdarć, pęknięć, załamań, itp.) jest pracą dodatkową wycenianą w/g czasu pracy.

Kolorowanie zdjęć.

Cena jest zależna od ilości szczegółów do pokolorowania.